ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ TOPENÍ

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Realizuje se prostřednictvím topných kabelů. Ty jsou tvořeny odporovým topným vodičem, který se při průchodu elektrického proudu 230V zahřívá. Používají se výhradně robustní dvoužilové topné kabely s ochranným opředením ( stíněním), které poskytují maximální mechanickou odolnost, životnost, a bezpečnost. Topné kabely jsou obvykle zality ve vrstvě betonu nebo anhydritu, který tvoří podlahovou konstrukci a vytváří tak topnou desku se schopností akumulovat a následně vyzařovat teplo. Pod topnou deskou je vrstva tepelné izolace o tloušťce min 100mm, která zabraňuje úniku tepla směrem dolů. Na vytápěné ploše může být i nábytek, pokud je zajištěn odvod tepla mezerou min 15mm.

VÝHODY

  • nízké pořizovací náklady ( orientačně 500- 700Kč/m2 podlahové plochy včetně montáže dle typu použité regulace)
  • dlouhá životnost topných kabelů ( min 50 let ). Záruka na topné kabely až 20 let
  • bezúdržbovost ( topné kabely nepotřebují žádnou údržbu, nejsou nutné ani pravidelné revize)
  • žádné dodatečné náklady v důsledku kontrol a revizí
  • využije se stávající elektrická přípojka, není nutné pořizovat další ( plyn)
  • na rozdíl od radiátorů nezabírá podlahové topení žádné místo
  • poskytují komfort teplé podlahy
  • provozní náklady srovnatelné s jinými zdroji tepla díky provozu 20 hodin denně v tarifu s nižší cenou elektřiny, který je přitom využíván i pro ostatní provoz domácnosti. Toto platí u novostaveb s malou tepelnou ztrátou. U vzorového objektu 120m2 s tepelnou ztrátou 5,5kW se roční náklady na vytápění pohybují okolo 17 000Kč
  • možnost přesného nastavení teploty v každé místnosti prostřednictvím nástěnného termostatu
  • v případě poruchy lze tuto lokalizovat s přesností na 10cm a topný kabel snadno opravit.

PODLAHOVÉ KRYTINY

Je možno používat široké spektrum podlahových krytin – dlažbu, vinyl, PVC, marmoleum, plovoucí podlahu, tenké koberce. Pouze u podlahových krytin s vyšším tepelným odporem jako jsou silné koberce nebo masivní dřevěné podlahy je předem nutno posoudit výpočtem jejich použitelnost.

FOTO Z INSTALACE

Elektrické podlahové topení - instalaceElektrické podlahové topení - instalaceElektrické podlahové topení - instalace